Afbeelding bij 'Home'

Home

Lut Gielen is restauratieschilder en kleuronderzoeker. Zij restaureert geschilderde versieringen met monumentwaarde en verricht kleurhistorisch onderzoek van verflagen aan roerend en onroerend cultureel erfgoed. Met oude ambachtelijke schilderstechnieken en een grondige kennis over pigmenten en oorspronkelijke recepturen van verven, worden beschadigde historische schilderingen terug in ere hersteld. Kleuronderzoek wordt uitgevoerd aan de geschilderde onderdelen van het exterieur en interieur van monumentale panden. Voor zover de oude verflagen nog aanwezig zijn, kunnen ze een beeld geven van de verschillende historische uitmonsteringen van het object. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen Kleurhistorisch Onderzoek URL 2004/17-06-2016.

ZomersLut Gielen werkt voor architecten, monumenteigenaren, monumentenzorg, restauratiedeskundigen van gemeenten, kunstenaars, aannemers, schildersbedrijven.

Het bedrijf staat borg voor een open, heldere samenwerking met klanten en projectpartners. Bij de uitvoering van grote projecten wordt regelmatig beroep gedaan op collega's en op een netwerk  van vakgerelateerde werklieden, restauratoren en kunstenaars.

"Dikwijls wordt de natuur als iets onbereikbaars voorgesteld. Goed beschouwd is dat juist; toch mag het ons niet afschrikken, de natuur als onze eenige leidsvrouw aan te nemen en te trachten haar zooveel mogelijk nabij te komen."
P. van der Burg, “Handboek voor den schilder. De hout- en marmer-nabootsing”, 1883.