Afbeelding bij 'Home'

Home

Lut Gielen is restauratie- en decoratieschilder. Zij houdt zich enerzijds bezig met het restaureren van oorspronkelijke schilderingen en anderzijds met het uitvoeren van kleurhistorisch onderzoek van verflagen. Beschadigde historische schilderingen, al dan niet met monumentwaarde, worden terug in ere hersteld. Kleuronderzoek van het verfpakket wordt gedaan aan geschilderde onderdelen van exterieur en interieur van monumentale panden. Voor zover er nog verflagen aanwezig zijn, geven ze een historisch beeld van de verschillende uitmonsteringen van het object. Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen Kleurhistorisch Onderzoek URL 2004/17-06-2016.

ZomersLut Gielen werkt in opdracht van monumenteigenaren, de gemeente, architecten, grafisch vormgevers, beeldend kunstenaars, winkels en horecazaken en stuurt teams aan van aannemers en schildersbedrijven.

Het bedrijf staat borg voor een open, heldere samenwerking met klanten en projectpartners. Bij de uitvoering van grote projecten wordt regelmatig beroep gedaan op collega's en op een netwerk van vakgerelateerde werklieden, restauratoren en kunstenaars. 

"Dikwijls wordt de natuur als iets onbereikbaars voorgesteld. Goed beschouwd is dat juist; toch mag het ons niet afschrikken, de natuur als onze eenige leidsvrouw aan te nemen en te trachten haar zooveel mogelijk nabij te komen."
P. van der Burg, “Handboek voor den schilder. De hout- en marmer-nabootsing”, 1883.