Afbeelding bij 'Home'

Home

Lut Gielen Restauratie- en decoratieschilder houdt zich bezig met ambachtelijk schilderwerk. Zij restaureert beschadigde, historische schilderingen of voorziet uw huis of object van een traditionele dan wel vrije decoratieve schildering. Het bedrijf beheerst een breed scala aan oude technieken en combineert deze met de methoden en inzichten van deze tijd.

ZomersLut Gielen Restauratie- en decoratieschilder voert restauratie-opdrachten uit en werkt voor particulieren, architecten, vormgevers, beeldend kunstenaars, schildersbedrijven, aannemers, winkels en horeca. Opdrachten strekken zich uit van een beknopt kleuradvies tot de uitvoering van complete restauratie- en decoratieprojecten.

Het bedrijf staat borg voor een open, heldere samenwerking met klanten en projectpartners. Bij de uitvoering van grote projecten wordt beroep gedaan op collega's en is er de beschikking over een netwerk van projectgerelateerde vaklieden en restauratoren. Op basis van een locatiebezoek brengen wij vrijblijvend een offerte uit.

"Dikwijls wordt de natuur als iets onbereikbaars voorgesteld. Goed beschouwd is dat juist; toch mag het ons niet afschrikken, de natuur als onze eenige leidsvrouw aan te nemen en te trachten haar zooveel mogelijk nabij te komen."
P. van der Burg, “Handboek voor den schilder. De hout- en marmer-nabootsing”, 1883.